Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra

Patikėkite savo daugiabučio administravimą mums ir mes užtikrinsime, kad jis visuomet būtų techniškai tvarkingas, švarus bei prižiūrėtas.

Atliekamos paslaugos

Atliekamos paslaugos

užtikrinama

Aukšta paslaugų kokybė

Daugiabučių namų techninės priežiūros tikslas –  užtikrinti, kad statinys nekeltų pavojaus šalia namo ar viduje esantiems žmonėms, jų gyvybei, sveikatai bei aplinkai. Tai yra nuolatinis procesas, susidedantis iš nuolatinių patikrų, apžiūrų ir vertinimų. Ši procedūra yra privaloma visiems pastatams. Proceso metu yra vizualiai patikrinamos pastato konstrukcijos, užfiksuojami galimi defektai bei trūkumai, kurie gali sukelti avarijas ar net pastato griūtį. Užfiksavę pažeidimus visuomet nedelsiant imamės priemonių juos išspręsti.

Su mumis ramiau!

Apskaitos tvarkymas

Bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymas

Esant pageidavimui, tvarkome bendrijų buhalterinę apskaitą pagal visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Rangos darbų organizavimas

Organizuojame, privalomus ir papildomus rangos darbus, įprastos komercinės praktikos ar konkursų būdu parenkant rangovus, vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais. Taip pat rūpinamės remonto ar rekonstrukcijų sutarčių sudarymu, derinimu su namo atstovu, remonto bei šių darbų techninės priežiūros vykdymu bei darbų priėmimu.

Svarbiausios užduotys

Inžinerinės įrangos priežiūros konkursų organizavimas

Atliekame inžinerinės įrangos priežiūros konkursų organizavimą, sutarčių sudarymą ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimą.

Pastatų inžinerinės įrangos priežiūra

Pranešimų rengimas, įmokų surinkimas

Periodinių išlaidų paskirstymas patalpų savininkams, sąskaitų – pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas. Rūpinamės, kad namo gyventojams pateiktose sąskaitose būtų detaliai ir suprantamai pateikiama informaciją apie visus atliktus bei atliekamus darbus ir tiksliai apskaičiuota mokėtina suma.

Svarbiausi darbai

Savininkų susirinkimų organizavimas

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų organizavimas

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas. Susirinkimų protokolavimas, balsavimo raštu dokumentacijos administravimas ir saugojimas.

Bendro naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra ir avarijų likvidavimas

Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas.

Svarbiausi darbai

Skelbimo lentų įrengimas ir priežiūra

Naujausią ir aktualią informaciją visuomet rasite skelbimų lentose, kurios įrengtos matomiausioje ir patogioje vietoje. Skelbimų lentos yra nuolatos prižiūrimos ir tvarkomos, kad visuomet rastumėte tik Jums aktualią informaciją Jūsų namo klausimais.

Skelbimo lentų įrengimas ir priežiūra

Namui priskirto žemės sklypo ir bendro naudojimo patalpų priežiūra ir tvarkymas

Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos parengimas, pagal gyventojų / bendrijos pageidavimus.

Svarbiausi darbai

Savininkų susirinkimų organizavimas

Susirinkimų ir aptarimų organizavimas

Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, įvairių kitų komisijų darbo organizavimas.

Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas

Esame apsidraudę privalomuoju administratoriaus civilinės atsakomybės draudimu 500 000 € sumai, todėl galime užtikrinti, kad įvykus nenumatytoms situacijoms, galėsite būti ramūs, jog darbai bus atlikti laiku ir tvarkingai, nepatiriant finansinių nuostolių.

Valstybinės vėliavos iškėlimas švenčių metu

Pasirūpinsime, kad valstybinių švenčių metu ant Jūsų namo plevėsuotų tvarkinga ir graži Lietuvos Respublikos vėliava. Iškėlimo procedūra vykdoma vadovaujantis LR teisės aktais.

Valstybinės vėliavos iškelimas švenčių metu

Pažymų, ataskaitų rengimas ir išdavimas

Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.

Svarbiausi darbai

Scroll to Top