Pastatų techninė priežiūra

Būtina Jūsų pastato pagrindinių konstrukcijų ilgaamžiškumo ir tvarumo sąlyga – profesionali ir nuolatinė statinio priežiūra.

Atliekamos paslaugos

Atliekamos paslaugos

užtikrinama

Aukšta paslaugų kokybė

Admeo specialistų komanda visuomet rūpinasi, kad visi periodiniai pastato priežiūros darbai būtų atlikti kruopščiai ir laiku. Užtikriname, kad Jūsų pastato būklė bus nuolat palaikoma tvarkinga, o įvykus nenumatytiems gedimams, nedelsiant imsimės veiksmų, kurie įgalins efektyviai juos pašalinti. Apie visus darbus ir procesus būsite nuolat informuojami. Iškilus papildomiems klausimams, mūsų darbuotojai visuomet išsamiai į juos atsakys.

Su mumis ramiau!

Santechninių mazgų priežiūra

Santechninių mazgų priežiūra

Santechniniai mazgai apima geriamojo vandens vamzdynus, nuotekų sistemą bei lietaus nutekėjimo sistemas. Vykdant nuolatinę priežiūrą, yra atliekama vamzdynų sandarumo patikra, valymas, remontas bei dezinfekavimas. Laiku atliekami priežiūros bei aptarnavimo darbai padeda užkirsti kelią įvairioms techninėms avarijoms bei nesklandumams

Santechninių mazgų priežiūra

Santechninių mazgų priežiūra

Santechniniai mazgai apima geriamojo vandens vamzdynus, nuotekų sistemą bei lietaus nutekėjimo sistemas. Vykdant nuolatinę priežiūrą yra atliekama vamzdynų sandarumo patikra, valymas, remontas bei dezinfekavimas. Laiku atliekami priežiūros bei aptarnavimo darbai, padeda užkirsti kelią įvairioms techninėms avarijoms bei nesklandumams

Pastato periodinė priežiūra

Pastato stebėjimas ir apžiūros yra atliekamos reguliariai, ne rečiau, kaip kartą per keletą mėnesių, o esant poreikiui ir dažniau. Tai atliekama vizualiai apžiūrint pagrindines pastato konstrukcijas, fiksuojant rastus trūkumus ir defektus, o taip pat ir juos fotografuojant. Surinkus informaciją priimami sprendimai ir pasiūlymai efektyviam ir patikimam defektų pašalinimui. Šie darbai apima patalpų fizinę, sanitarinę ir gaisrinės saugos būklę.

Elektros instaliacijos, ventiliacijos, kitų inžinerinių sistemų priežiūra

Priežiūrą sudaro oro kondicionavimo, rekuperavimo, kaminų, gaisrinės saugos įrenginių bei kitų specialiųjų inžinerinių sistemų darbai.

Elektros instaliacijos priežiūra

Elektros instaliacijos, ventiliacijos, kitų inžinerinių sistemų priežiūra

Priežiūra apima oro kondicionavimo, rekuperavimo, kaminų, gaisrinės saugos įrenginių bei kitas specialiąsias inžinerines sistemas

Elektros instaliacijos, ventiliacijos, kitų inžinerinių sistemų priežiūra

Bendro naudojimo patalpų, konstrukcijų ir kitų objektų priežiūra

Priežiūrą sudaro pastato konstrukcijų (pamatų, cokolio, sienų, balkonų), stebėjimas. Laiptinių, koridorių, rūsių ir kitų priklausančių patalpų administravimas, tvarkymas bei remontas. Tvarkome šių atliekamų darbų dokumentaciją ir ją saugome. Nuolat pildome techninės priežiūros žurnalus, rašome aprašus ir sudarome apžiūros aktus.

Scroll to Top