Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra

Efektyviai ir atsakingai prižiūrėsime Jūsų pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, ypatingą dėmesį skirdami šilumos energijos taupymui.

Svarbus Jūsų namo komponentas

Šilumos ūkis yra ypač svarbi kiekvieno namo inžinerinė sistema. Norint, kad namas turėtų aukštą energetinio efektyvumo lygį, būtina tinkamai ir reguliariai prižiūrėti šilumos mazgą. Nuo to taip pat priklauso ir daugiabučio namo šildymo sąskaitų dydis bei šildymo efektyvumas. Admeo profesionalų komanda atlieka visus būtinus profilaktinius darbus, kad sistema veiktu maksimaliai efektyviai. Vis dėl to, iškilus nenumatytiems techniniams nesklandumams, juos nedelsdami sprendžiame ir atliekame būtinus remonto darbus

Šildymo ir karšto vandens sistema viena iš svarbiausių pastato inžinerinių sistemų. Ypatingą dėmesį kreipiame į ekonomišką ir efektyvų namo šilumos energijos vartojimą. Vien tik kokybiško šilumos punkto sureguliavimo ir nuolatinės kvalifikuotos priežiūros dėka, galima sutaupyti iki 10-15 % suvartojamos šilumos energijos namo šildymui.

užtikrinama

Aukšta paslaugų kokybė

Admeo specialistų komanda visuomet rūpinasi, kad visi periodiniai šilumos mazgo priežiūros darbai būtų atlikti kruopščiai ir laiku. Užtikriname, kad Jūsų šilumos mazgo būklė yra nuolatos palaikoma tvarkinga, o įvykus nenumatytiems gedimams ar nesklandumams, nedelsiant imamasi veiksmų, kurie leidžia efektyviausiai ir su kuo mažesnėmis sąnaudomis juos pašalinti. Apie visus darbus ir procesus esate nuolatos informuojami. Jeigu iškyla papildomų klausimų, mūsų darbuotojai visuomet stengiasi išsamiai į juos atsakyti.

Mūsų profesionalūs specialistai nuolat stebi šilumos punktą bei jo įrenginių darbą ir esant būtinybei greitai ir kokybiškai  atlieka remonto darbus. Taip pat atsakingai paruošia šilumos punktus šildymo sezono pradžiai. Apie visus numatomus darbus iš anksto informuojame visus namo gyventojus.

Su mumis ramiau!

Šilumos punkto priežiūra

Šilumos punkto priežiūra

Dedame visas pastangas, kad pagrindinės namo inžinerinės sistemos veiktų sklandžiai, efektyviai ir būtų patikimos. Visgi ištikus netikėtiems gedimams, juos nedelsdami taisome, o vėliau atliekame nuolatinę priežiūrą bei patikras

Šilumos punkto priežiūra

Šilumos punkto priežiūra

Dedame visas pastangas, kad pagrindinės namo inžinerinės sistemos veiktų sklandžiai, efektyviai ir būtų patikimos. Visgi ištikus netikėtiems gedimams, juos nedelsdami taisome, o vėliau atliekame nuolatinę priežiūrą bei patikras

Šildymo sistemos priežiūra

Karšto vandens sistemos priežiūra

Karšto vandens sistemos priežiūra

Karšto vandens sistemos priežiūra

Scroll to Top